Ilustrace ke knize Verunčina tři světla - Román dětské duše na tomto i na onom světě (v němčině vyšlo pod názvem Die drei Lichter der kleinen Veronika. Der Roman einer Kinderseele in dieser und jener Welt) spisovatele Manfreda Kybera. 

 

Originální rukopis je volně dostupný v rámci Projektu Gutenberg zde.

 

Nakresleno v roce 2013.

Ilustrace ke knize Škola malého stromu (The Education of Little Tree, Delacorte Press, 1976) spisovatele Forresta Cartera.

Ukázky textů jsou z prvního českého vydání (KALICH, 1993) překladem Lubomíra Miřejovského v jazykové úpravě Michala Plzáka.

 

Kresby vznikaly v průběhu roku 2014

Ilustrace k textu převzatého z blogu http://www.pooh.cz/alby (v současnosti již nedostupné), kde vycházelo na pokračování v letech 2003 - 2005. Lehce jazykově a stylisticky upraveno.

 

Kresby vznikaly v roce 2014.

Ilustrace ke knihám

Ilustrace k oblíbeným knihám

Pro zobrazení ukázky z knihy klepněte na obrázek...