Verunčiny tři světla

Manfred Kyber

Kniha s podtitulem Román dětské duše na tomto i onom světě je poetickým nástinem cesty ke ztracenému ráji.

Autorovo vyprávění je tak jiné, že kadý člověk musí zaujmout stanovisko přesně podle svého citu. 

01. Dům stínů
01. Dům stínů
02. Zámek Klamné Plameny - Irreloh
02. Zámek Klamné Plameny - Irreloh
03. Marseillaisa
03. Marseillaisa
04. Pastor Haller
04. Pastor Haller
05. Zázrak ropuchy
05. Zázrak ropuchy
06. V zahradě
06. V zahradě